Etický kodex

ethics-2110558_1920

Etický kodex firmy NeNo design Ltd.

„Hlavní schopnosti člověka jsou rozum a vůle; rozum, který je nutno vést k pravdě; vůle, kterou je třeba podrobit ctnosti. První je dílem logiky, druhé dílem etiky.“ (Denis Diderot - francouzský osvícenský filozof a encyklopedista)

V NeNo design Ltd. nás motivuje nejen dodržování etických norem a hodnot, ale také vytváření hodnoty pro naše zákazníky a společnost. Stojíme si za následujícími principy:

  1. Transparence a důslednost: Při práci se řídíme jasnými postupy.
  2. Záruka kvality: Dodáváme a zastupujeme pouze to nejlepší.
  3. Fair Play: Postupujeme spravedlivě a v souladu s principy férovosti.
  4. Lidskost a profesionalita: Nabízíme profesionální, ale zároveň lidský přístup.
  5. Zájem o zákazníka: Spokojenost zákazníka je pro nás vždy na prvním místě.
  6. Týmová spolupráce: Spolupracujeme jako jeden koordinovaný tým.
  7. Neustálé vzdělávání: Vzděláváme se pro budoucnost a inovace.
  8. Ocenění času: Vážíme si času každého člena našeho týmu i našich klientů.
  9. Nadstandardní služby: Vždy nabízíme něco navíc pro zákazníka.
  10. Lidskost nad technologií: Přestože využíváme moderní technologie, nezapomínáme, že jsme především lidé.

Dělat to, co umíme, jak nejlépe umíme, každý den, není jen o dodržování zákonných a etických požadavků. Toto odhodlání je odrazem našeho poslání vytvářet značku s integritou, která posiluje naši kolektivní věrnost k hodnotám a etickým zásadám. Je to základ toho, kým jsme a co nás činí úspěšnými.