Reklamace

 

REKLAMACE

Jsme si vědomi toho, že se stalo něco co vás trápí, ale spolu to vyřešíme. nebojte se, tak do toho. :)

Je nám líto, že nastala některá z okolností, která vás nutí zboží vracet či reklamovat. Jsme tu pro vás a chceme, aby byl případ co nejrychleji vyřešen k oboustranné spokojenosti. 

Prosím, přečtěte si reklamační řád níže a poté vstupte do reklamačního systému RETINO.

 

 

Zboží neposílejte na dobírku! Zboží nebude převzato!

 

Reklamační řád -  podmínky uplatňování reklamací

Podmínky uplatňování reklamačních nároků jsou upraveny našimi Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem, zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní). Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Vady zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující věc převzal, věc má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Poškození zásilky při dopravě a kontrola zboží při převzetí

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Při vnějším poškození balíku jeho obsah ihned zkontrolujte za přítomnosti dopravce. V případě zjištěného poškození nebo chybějícího zboží s ním také na místě sepište i reklamační protokol přepravní služby a stav zboží zdokumentujte. Zejména zkontrolujte počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu.

V případě, že i přes nepoškozený obal, zjistíte chybějící zboží nebo poškození, bez zbytečného odkladu (čím dříve tím lépe, pokud možno do 24 hodin) po rozbalení nás informujte. Využijte reklamační formulář - výše. Pokud vady zboží nebudou oznámeny bez zbytečného odkladu po tom, co mohly být zjištěny, nebude reklamace uznána.

V obou výše zmíněných případech poškození zboží řádně nafoťte, a to včetně poškození balení, detailů zabalení jednotlivých částí uvnitř balíku (pokud jsou poškozeny), detailu konkrétního poškození zboží a přepravních štítků. Fotografie nám odešlete jako součást reklamačního řízení.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které za určitých okolností může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

Záruka

Záruční doba trvá po dobu uvedenou v popisu zboží nebo prohlášením prodávajícího a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

Uplatnění nároků z titulu vad

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vady, musí bez zbytečného odkladu po tomto zjištění o této skutečnosti informovat prodejce prostřednictvím systému Retino, příp. e-mailem nebo telefonicky (u reklamace zjevných vad nebo chybějící jedné nebo více částí zboží, která by měla být učiněna v doporučené lhůtě do 24 hodin od převzetí). Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží si toto prohlédnout za účelem zjištění, zda netrpí vadami.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel e-shopu eshop.neno.cz je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Doručování třetí osobě

Pokud je na základě požadavku kupujícího zboží doručováno jiné osobě než kupujícímu, odpovídá kupující za to, že osoba určená jako příjemce zásilky bude postupovat v souladu s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami, tedy zejména převzatou zásilku řádně překontroluje a případné reklamační nároky uplatní dle podmínek stanovených v Reklamačním řádu a Obchodních podmínkách. Na převzetí zásilky třetí osobou se tedy hledí jako by tuto zásilku převzal kupující.

Kupující, který není spotřebitelem

Pokud kupující není spotřebitelem, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Pokud není kupující spotřebitelem, nebudou uznány reklamace zjevných vad (např. zjevného poškození nebo chybějícího zboží), které nebyly nahlášeny ihned při převzetí zboží dopravci (společně se sepsáním zápisu o poškození zásilky), a v případě vad zboží, které nejsou při doručení zjevné, nebudou uznány reklamace, které nebyly nahlášeny prodávajícímu do 24 hodin po převzetí zboží.

Doporučený způsob uplatnění reklamace

Zákazník uplatňuje reklamaci vyplněním formuláře v rámci systému Retino a současně zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:

Obchodní kancelář: (výdejní místo)

NeNo design Ltd. (organizační složka) 

Jasenná 54, 763 12 Vizovice 

MOBIL: +420 605 023 970

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení