Proč NeNo?

Co znamená název NeNo?

„NeNo - to je také odkaz na rodinnou tradici.  Má maminka pocházela z obchodnické rodiny baťovských mužů, která navíc žila bohatým kulturním životem. Rodina milovala divadlo, hudbu a umění. Prastrýc Antonín byl ve svém mládí členem venkovského hudebního uskupení, které si říkalo Ne-No. Podle vyprávění babičky Ludmily tato zkratka znamenala sousloví - neznáme noty.  Takže já, když jsem pak v mládí měl svou hudební kapelu a chtěl mít „in“ umělecké jméno - nechal  jsem si prostě říkat NeNo.  Sny o velkém hudebním úspěchu se mi sice rozplynuly, ale název NeNo zůstal. Bylo nasnadě jej použít jako obchodní značku firmy. Dovětek design vznikl tím, že jsem si pohrával s myšlenkou věnovat se profesionálně produktovému designu. Jméno NeNo design jako obchodní značku používám oficiálně od roku 1995 dodnes.“

Na fotografiích vidíte kapelu NeNo, prastrýčka Antonína (na prostřední fotografii vlevo za nápisem NeNo) a jeho kamarády

File 07.10.15 18 40 54