Rodinná tradice

Rodinná tradice elektrotechniků Bláhových: Historie plná vášně a odbornosti

Milan Bláha: současná generace a vůdčí postava Milan Bláha, nynější ředitel firmy, není jen dalším článkem v rodinném řetězci elektrotechniků. Tato tradice má kořeny hluboké desítky let. Milan se začal zajímat o elektrotechniku již v 80. letech, kdy byl členem elektrotechnického kroužku. Svou cestu pak pokračoval přes klub vědecko-technické činnosti mládeže až k průmyslové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm, následované studiem na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2012 do 2017 intenzivně spolupracoval s bratrem Borisem Bláhou v rodinném podniku. Nicméně od roku 2022 se Boris rozhodl zaměřit své úsilí na obor fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů energie.

Josef Bláha: první generace a zakladatel rodinné tradice Josef Bláha, Milanův dědeček, byl zapojen do výstavby první atomové elektrárny v Jaslovských Bohunicích, známé jako Atom 1.

Fotografie ze stavby první atomové elektrárny v ČSSR (náš děda Josef první zprava) 

File 07.10.15 18 02 08 

Prostřední generací je pak otec Milan Bláha, jež pracoval pro Elektrorozvodné závody Brno, později jako elektromontér na dole Staříč  v Ostravsko-karvinských dolech, kde byl ceněn jako inovátor a zlepšovatel. Po naplnění expoziční doby pracoval na vzdělávání zaměstnanců OKD v podnikové škole práce, a to až do revoluce, po které začal v roce 1991 podnikat. Úspěšně podniká dodnes.

Milan Bláha st.: druhá generace a most mezi starými a novými metodami Prostřední generace, Milan Bláha st., začínal svou kariéru v Elektrorozvodných závodech Brno. Později přešel k práci na dole Staříč v Ostravsko-karvinských dolech. Jeho inovativní přístup a neustálé hledání zlepšení ho udělaly nepostradatelným členem týmu. Po revoluci v roce 1991 se odhodlal k podnikání a dosud v tomto odvětví exceluje.

Celá rodina Bláhových tak během generací prokázala svůj hluboký zájem o elektrotechniku, inovace a hledání nových řešení v oboru.